Jeden świat, wiele języków

Co musisz wiedzieć, zanim pójdziesz do biura tłumaczeń? Sprawdź!

Tłumaczenia zwykłe 

W ofercie biura tłumaczeniowego znajdziesz nie tylko przekłady wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, lecz także tłumaczenia zwykłe. Zajmują się nimi tłumacze, którzy nie muszą mieć specjalnych uprawnień. Z drugiej strony muszą być to doskonali znawcy języków obcych. Dowiedz się, jakie cechy ma tłumaczenie zwykłe. Sprawdź, na czym polega jego uwierzytelnienie.

Czym charakteryzuje się tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie zwykłe ma charakter nieoficjalny, ponieważ nie posiada pieczęci tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że tego rodzaju przekład nie jest prawnie wiążący i może być wykorzystywany wyłącznie do użytku osobistego lub we wszelkich sytuacjach, w których nie ma konieczności posługiwania się oficjalnymi dokumentami prawnymi, np. paszportem czy aktem urodzenia.

Ale choć tłumaczenie zwykłe wydaje się mniej skomplikowane niż przekład poświadczony, nie zwalnia to tłumacza z dokładności pracy. Z doświadczenia wiem, że każdy rodzaj translacji to proces, którego prawidłowe wykonanie wymaga dużo czasu i wysiłku. Dotyczy to zarówno przekładu listu prywatnego, jak i np. tłumaczenia technicznego.

Dobre tłumaczenie zwykłe ma następujące cechy:

  • zrozumiałość dla odbiorcy,
  • wysoka wartość merytoryczna,
  • poprawność gramatyczna i stylistyczna.

tłumaczenia zwykłe

W moim biurze tłumaczeń ja i moi koledzy troszczymy się o to, by odbiorca zawsze był w stanie zrozumieć, co czyta lub czego słucha (w przypadku tłumaczeń ustnych). Dążymy do tego, by tekst docelowy przekazał znaczenie tekstu źródłowego bez zamieszania lub błędnej interpretacji. Wiemy też, że każde tłumaczenie powinno być wolne od mankamentów językowych, by nie wprowadzało w błąd ani nie odwracało uwagi od sensu przekazu.

Na czym polega uwierzytelnienie tłumaczenia zwykłego?

Kiedy sytuacja tego wymaga, tłumaczenie zwykłe można uwierzytelnić, czyli nadać mu rangę oficjalnego dokumentu. Tekst przetłumaczony w trybie zwykłym należy wówczas poświadczyć za pomocą pieczęci tłumacza przysięgłego. Specjalista ten musi wcześniej sprawdzić dokument pod kątem kompletności i poprawności, a także dostosować go do wymogów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie zwykłe - jakie teksty obejmuje?

Jakich zleceń najczęściej dotyczy tłumaczenie zwykłe? Przeważnie są to wszelkiego rodzaju teksty na użytek prywatny (np. prywatna korespondencja), teksty publikowane na stronach internetowych, dzieła literackie, a także teksty specjalistyczne.

Tłumaczenia na wyciągnięcie ręki

Język to najmniejsza bariera, kiedy możesz liczyć na pomoc tłumaczy!